สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2022   58  
2 Jan 2022   49  
3 Jan 2022   54  
4 Jan 2022   52  
5 Jan 2022   47  
6 Jan 2022   57  
7 Jan 2022   89  
8 Jan 2022   76  
9 Jan 2022   79  
10 Jan 2022   84  
11 Jan 2022   68  
12 Jan 2022   64  
13 Jan 2022   57  
14 Jan 2022   51  
15 Jan 2022   50  
16 Jan 2022   44  
17 Jan 2022   47  
18 Jan 2022   64  
19 Jan 2022   50  
20 Jan 2022   56  
21 Jan 2022   56  
22 Jan 2022   52  
23 Jan 2022   56  
24 Jan 2022   59  
25 Jan 2022   64  
26 Jan 2022   61  
27 Jan 2022   59  
28 Jan 2022   68  
29 Jan 2022   57  
30 Jan 2022   54  
31 Jan 2022   52