สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2022   59  
2 Oct 2022   47  
3 Oct 2022   42  
4 Oct 2022   41  
5 Oct 2022   39  
6 Oct 2022   50  
7 Oct 2022   34  
8 Oct 2022   29  
9 Oct 2022   37  
10 Oct 2022   52  
11 Oct 2022   38  
12 Oct 2022   43  
13 Oct 2022   25  
14 Oct 2022   33  
15 Oct 2022   36  
16 Oct 2022   37  
17 Oct 2022   34  
18 Oct 2022   46  
19 Oct 2022   68  
20 Oct 2022   45  
21 Oct 2022   34  
22 Oct 2022   38  
23 Oct 2022   58  
24 Oct 2022   56  
25 Oct 2022   48  
26 Oct 2022   53  
27 Oct 2022   51  
28 Oct 2022   64  
29 Oct 2022   53  
30 Oct 2022   57  
31 Oct 2022   67