สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2022   48  
2 Nov 2022   58  
3 Nov 2022   41  
4 Nov 2022   49  
5 Nov 2022   49  
6 Nov 2022   51  
7 Nov 2022   38  
8 Nov 2022   41  
9 Nov 2022   44  
10 Nov 2022   56  
11 Nov 2022   57  
12 Nov 2022   41  
13 Nov 2022   34  
14 Nov 2022   42  
15 Nov 2022   42  
16 Nov 2022   26  
17 Nov 2022   41  
18 Nov 2022   31  
19 Nov 2022   43  
20 Nov 2022   31  
21 Nov 2022   34  
22 Nov 2022   29  
23 Nov 2022   27  
24 Nov 2022   59  
25 Nov 2022   36  
26 Nov 2022   33  
27 Nov 2022   38  
28 Nov 2022   50  
29 Nov 2022   53  
30 Nov 2022   34