สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Dec 2022   50  
2 Dec 2022   43  
3 Dec 2022   41  
4 Dec 2022   43  
5 Dec 2022   42  
6 Dec 2022   27  
7 Dec 2022   34  
8 Dec 2022   50  
9 Dec 2022   40  
10 Dec 2022   22  
11 Dec 2022   16  
12 Dec 2022   54  
13 Dec 2022   43  
14 Dec 2022   46  
15 Dec 2022   27  
16 Dec 2022   40  
17 Dec 2022   36  
18 Dec 2022   38  
19 Dec 2022   26  
20 Dec 2022   59  
21 Dec 2022   58  
22 Dec 2022   63  
23 Dec 2022   73  
24 Dec 2022   60  
25 Dec 2022   45  
26 Dec 2022   35  
27 Dec 2022   54  
28 Dec 2022   58  
29 Dec 2022   61  
30 Dec 2022   42  
31 Dec 2022   44