สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2022   68  
2 Feb 2022   56  
3 Feb 2022   57  
4 Feb 2022   52  
5 Feb 2022   55  
6 Feb 2022   59  
7 Feb 2022   72  
8 Feb 2022   76  
9 Feb 2022   56  
10 Feb 2022   51  
11 Feb 2022   59  
12 Feb 2022   49  
13 Feb 2022   40  
14 Feb 2022   48  
15 Feb 2022   48  
16 Feb 2022   46  
17 Feb 2022   56  
18 Feb 2022   44  
19 Feb 2022   53  
20 Feb 2022   38  
21 Feb 2022   34  
22 Feb 2022   43  
23 Feb 2022   38  
24 Feb 2022   48  
25 Feb 2022   48  
26 Feb 2022   53  
27 Feb 2022   53  
28 Feb 2022   53