สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Mar 2022   55  
2 Mar 2022   45  
3 Mar 2022   45  
4 Mar 2022   39  
5 Mar 2022   46  
6 Mar 2022   41  
7 Mar 2022   49  
8 Mar 2022   43  
9 Mar 2022   40  
10 Mar 2022   40  
11 Mar 2022   51  
12 Mar 2022   48  
13 Mar 2022   38  
14 Mar 2022   54  
15 Mar 2022   54  
16 Mar 2022   49  
17 Mar 2022   75  
18 Mar 2022   51  
19 Mar 2022   57  
20 Mar 2022   62  
21 Mar 2022   61  
22 Mar 2022   47  
23 Mar 2022   65  
24 Mar 2022   75  
25 Mar 2022   74  
26 Mar 2022   67  
27 Mar 2022   71  
28 Mar 2022   51  
29 Mar 2022   66  
30 Mar 2022   62  
31 Mar 2022   54