สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2022   58  
2 Apr 2022   63  
3 Apr 2022   64  
4 Apr 2022   66  
5 Apr 2022   55  
6 Apr 2022   56  
7 Apr 2022   58  
8 Apr 2022   57  
9 Apr 2022   58  
10 Apr 2022   51  
11 Apr 2022   50  
12 Apr 2022   59  
13 Apr 2022   49  
14 Apr 2022   45  
15 Apr 2022   61  
16 Apr 2022   55  
17 Apr 2022   41  
18 Apr 2022   47  
19 Apr 2022   46  
20 Apr 2022   50  
21 Apr 2022   46  
22 Apr 2022   53  
23 Apr 2022   64  
24 Apr 2022   43  
25 Apr 2022   49  
26 Apr 2022   48  
27 Apr 2022   68  
28 Apr 2022   59  
29 Apr 2022   53  
30 Apr 2022   49