สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2022   52  
2 May 2022   49  
3 May 2022   45  
4 May 2022   42  
5 May 2022   49  
6 May 2022   60  
7 May 2022   54  
8 May 2022   53  
9 May 2022   58  
10 May 2022   53  
11 May 2022   56  
12 May 2022   51  
13 May 2022   59  
14 May 2022   41  
15 May 2022   53  
16 May 2022   47  
17 May 2022   42  
18 May 2022   43  
19 May 2022   57  
20 May 2022   56  
21 May 2022   48  
22 May 2022   52  
23 May 2022   70  
24 May 2022   47  
25 May 2022   56  
26 May 2022   44  
27 May 2022   58  
28 May 2022   42  
29 May 2022   54  
30 May 2022   51  
31 May 2022   47