สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2022   63  
2 Jun 2022   59  
3 Jun 2022   147  
4 Jun 2022   55  
5 Jun 2022   48  
6 Jun 2022   57  
7 Jun 2022   50  
8 Jun 2022   53  
9 Jun 2022   58  
10 Jun 2022   57  
11 Jun 2022   59  
12 Jun 2022   62  
13 Jun 2022   55  
14 Jun 2022   59  
15 Jun 2022   50  
16 Jun 2022   61  
17 Jun 2022   67  
18 Jun 2022   53  
19 Jun 2022   48  
20 Jun 2022   50  
21 Jun 2022   36  
22 Jun 2022   25  
23 Jun 2022   67  
24 Jun 2022   64  
25 Jun 2022   65  
26 Jun 2022   48  
27 Jun 2022   66  
28 Jun 2022   69  
29 Jun 2022   57  
30 Jun 2022   60