สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2022   56  
2 Aug 2022   45  
3 Aug 2022   57  
4 Aug 2022   50  
5 Aug 2022   43  
6 Aug 2022   45  
7 Aug 2022   59  
8 Aug 2022   44  
9 Aug 2022   47  
10 Aug 2022   51  
11 Aug 2022   39  
12 Aug 2022   50  
13 Aug 2022   64  
14 Aug 2022   60  
15 Aug 2022   60  
16 Aug 2022   48  
17 Aug 2022   36  
18 Aug 2022   54  
19 Aug 2022   49  
20 Aug 2022   48  
21 Aug 2022   46  
22 Aug 2022   40  
23 Aug 2022   54  
24 Aug 2022   53  
25 Aug 2022   40  
26 Aug 2022   46  
27 Aug 2022   51  
28 Aug 2022   62  
29 Aug 2022   55  
30 Aug 2022   53  
31 Aug 2022   36