สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2022   42  
2 Sep 2022   53  
3 Sep 2022   42  
4 Sep 2022   51  
5 Sep 2022   44  
6 Sep 2022   47  
7 Sep 2022   56  
8 Sep 2022   56  
9 Sep 2022   45  
10 Sep 2022   37  
11 Sep 2022   29  
12 Sep 2022   45  
13 Sep 2022   37  
14 Sep 2022   31  
15 Sep 2022   39  
16 Sep 2022   26  
17 Sep 2022   34  
18 Sep 2022   26  
19 Sep 2022   46  
20 Sep 2022   42  
21 Sep 2022   32  
22 Sep 2022   61  
23 Sep 2022   54  
24 Sep 2022   20  
25 Sep 2022   31  
26 Sep 2022   51  
27 Sep 2022   45  
28 Sep 2022   57  
29 Sep 2022   57  
30 Sep 2022   60