บริษัท ชัยเมททอล จำกัด
รับขึ้นรูป สกรูลำเลียง เกลียวลำเลียง
เกลียวคางหมู รับประกันคุณภาพ ควบคุมงานโดยวิศวกร
รับประกันคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพด้วยคอมพิวเตอร์
บริษัท ชัยเมททอล จำกัด